Secretariaatsdiensten

Notuleerservice

Iedereen wil in een vergadering graag zijn zegje doen en om ook nog een verslag te maken, dat gaat velen te ver. Het maken van notulen kost immers erg veel tijd dus dat schiet er vaak bij in.

U kunt ook ons inschakelen. Wij zorgen voor een perfecte verslaglegging. Wij zijn gespecialiseerd in verslaglegging van stuurgroepvergaderingen, commissievergaderingen, (wekelijkse) managementvergaderingen, raden van bestuur, netwerkoverleggen, inspraakavonden, enzovoort. De vergaderingen worden op locatie genotuleerd. Het verslag wordt bij ons op kantoor uitgewerkt en per e-mail aan u aangeboden. Desgewenst kunnen wij ook uw verslag maken op basis van een door u gemaakte geluidopname.

Administratieve ondersteuning

Flexibiliteit en kwaliteit tegen een redelijke prijs!

Kiki de Boer biedt hulp wanneer u die nodig hebt. Incidenteel of structureel. Zelfs buiten kantoortijd als dat nodig is. En u betaalt als klant alleen voor de uren waarin daadwerkelijk gewerkt wordt. Zo kunt u uw vaste team ontlasten en voor andere bezigheden vrijmaken.

 

Bel of mail ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Contact >>

U heeft tijdelijk handen tekort? U wilt een project extern onderbrengen? U wilt structureel uitbesteden? Kijk eens bij onze Referenties >>

U komt vaak handen te kort: die brief die de deur uit moet, de notulen moeten nog worden uitgewerkt, facturen die al lang verzonden hadden moeten worden, enzovoort.

U kunt ook uw randactiviteiten door ons laten uitvoeren door gebruik te maken van onze uitgebreide secretariaatsdiensten. Zodat u zich op uw klanten kunt richten en datgene kunt doen waar u zich in onderscheidt. Wij voeren dan bijvoorbeeld het secretariaat en/of doen de administratie (eventueel parttime op locatie), verzorgen de uitgaande correspondentie, plannen en regelen uw zakenreizen, lunches, vergaderingen en doen uw agenda beheer. Daarbij houden wij uiteraard rekening met uw specifieke eisen en wensen.

Door het creëren van overzicht wordt administratie een sturingsmiddel in plaats van een last of een doolhof. U weet dat uiteraard maar helaas heeft u er geen tijd voor want u heeft volledige focus op uw klanten.

Wij houden op incidentele of structurele basis uw administratie bij, maar wij kunnen u bijvoorbeeld ook van advies dienen over de inrichting van een dossieradministratie of een financiële administratie bijhouden. Dit begint met een overzichtelijk geheel van inkomende en uitgaande facturen, uitgaven en inkomsten.

 

Via ons netwerk kan uw administratie daarna worden ingevoerd in voor u geschikte programma's. Dit kan veel tijdwinst opleveren. Tijd die u kunt besteden aan uw echte werk.