Referenties

Kiki de Boer werkt en heeft gewerkt voor diverse overheidsinstanties, welzijnsinstellingen, kinderopvang, woningcorporaties, het midden- en kleinbedrijf en ZZP-ers. Enkele referenties daarvan worden hier vermeld.

Woningcorporatie te Heerenveen

 

Een corporatie met hart voor mensen, waar wonen meer is dan het huis alleen. Het is een organisatie met korte lijnen. Kiki de Boer heeft een opdracht uitgevoerd voor verbetering van de structuur binnen het Servicebedrijf. Daaronder vielen onder andere:

Landelijk notuleerbureau

 

Het landelijk notuleerbureau is gespecialiseerd in verslaglegging van alle soorten vergaderingen en bijeenkomsten. Kiki de Boer notuleert niet alleen regelmatig via deze opdrachtgever voor organisaties als bijvoorbeeld de gemeenten Skasterlan, Andijk, de Wolden, Leek en Leeuwarden. Maar bijvoorbeeld ook voor een aantal Sociale Teams in het Noorden, Algemene Ledenvergaderingen van diverse (internationale) stichtingen en organisaties. En daarnaast project-vergaderingen en inspreekavonden.

 

Het betreft hier zowel Nederlandstalige, Friestalige, als Engelstalige bijeenkomsten.

Rizoem te Groningen

 

Rizoem verbindt mensen, organisaties, ideeën, ambities, geld en gebouwen om stad en dorp leefbaar(der) te maken. Zij geven advies, managen processen en projecten, ontwikkelen en beheren woningen, openbare ruimte en voorzieningen. Kiki de Boer doet voor Rizoem het volledige officemanagement. Daaronder vallen onder andere werkzaamheden als agendabeheer, telefoon-afhandeling en het contentmanagement van de website. Rizoem en Kiki de Boer werken samen volledig volgens het Het Nieuwe Werken principe waardoor een hoge mate van productiviteit wordt gerealiseerd.