Kiki de Boer - Uw Secretaresse is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van cliënten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Kiki de Boer - Uw Secretaresse houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.  

Privacy